Yayın İlkeleri

İnternet şuuru Geliştirme:
izliyor.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst seviyede faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, evraklama ve Arşiv Kullanımı:
izliyor.com, ters sabit olaylarla alakadar haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, resim ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Fazla Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
izliyor.com, okuyuculara görüşlerini efkarı umumiye ile paylaşma fırsatı sunar, ayrımlı görüşleri ve konu konusunda bütün nazar açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:
izliyor.com, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Yanıt Hakkına Saygı:
izliyor.com, sav ve ithamlara karşı, taraflara yanıt hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:
izliyor.com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her mertebesinde önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:
izliyor.com, olayları bütün istikametleriyle irdeleyip, efkarı umumiye algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:
izliyor.com, internet haberciliğinin özündeki Daimi değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
izliyor.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni savunmak için çalışır.